اطلاعاتي در مورد زلزله و مسائل مرتبط
اطلاعاتي در مورد زلزله و مسائل مرتبط با آن از نگاه کارشناس زلزله شناسی
با تشکر از اظهار نظرات دوستان بخصوص استاد بزرگوارم جناب مهندس فروزی امیدوارم بتوانم مطالبی درخور توجه گردآوری و تقدیم دوستان نمایم.
[ شنبه بیست و نهم اسفند 1388 ] [ 23:2 ] [ عباس نظري ]

زلزله چیست؟زلزله چیست؟
تخلیه ناگهانی فشارهای متمرکز شده در زیر پوسته زمین برای ایجاد تعادل در یک مکان مشخص ، ممکن است سبب شکستگی پوسته زمین شود و امواج ناشی از این انفجار درونی و شکستگی پوسته زمین ، در بخش بالایی این گونه نقاط لرزش ها و تکانهای شدیدی به وجود آورد . به نسبت اندازه انرژی تخلیه شده ، در بخشهای روی زمین و هر آنچه که بر آن بنا شده باشد ، ویرانی روی خواهد داد . از این رو ، در نقاطی که قبلا پوسته زمین دچار شکستگی شده است (گسل های قدیمی ) ، این امکان وجود دارد که پوسته زمین یک دست نیست و از تعدادی صفحات به هم پیوسته تشکیل شده است. در محل اتصال این قطعات نیز معمولا لرزش هایی به وقوع می پیوندد. به طوری که امروزه توانسته اند ،کمربندهای زلزله خیز جهان را در مقیاس قاره ای مشخص کنند. و از آن جا که در این محل ها امکان خروج مواد مذاب درون زمین بیشتر است ، نوعی قرابت بین کمربند زلزله خیز و کمربند آتشفشان های روی کره زمین به وجود آمده است.در مقیاس های کوچک تر،رشته کوه های اصلی در هر منطقه می توانند ،مؤید وجود شکستگی در بخش زیرین ان ها باشند . براساس نظریۀ (تکتونیک صفحه ای)، به وجود آمدن کوهها از برخورد لبه های دو صفحه از صفحات پوستۀ زمین ناشی است. و بازهم در مقیاسی کوچک تر، در هر منطقه از زمین می توان انتظار وجود گسل ، شکستگی یا درز را در پوستۀ زمین داشته باشیم که در اعماق متفاوت به وجود آمده اند ، مگر آن که مطالعات علمی معتبر خلاف آن را ثابت کرده باشند .بنابراین در همه جای کره زمین ، امکان وقوع زلزله وجود دارد ، اما این امکان در محل شکستگی ها و گسل های موجود بیشتر است .
 
ادامه دارد . . .

ادامه مطلب
[ شنبه بیست و نهم اسفند 1388 ] [ 10:22 ] [ عباس نظري ]
[ جمعه بیست و هشتم اسفند 1388 ] [ 23:47 ] [ عباس نظري ]

بلا یا حادثه ؟

دانش كنونی علت لرزیدن زمین را می داند، ولی بسیار مشكل بتوان به درستی به بینش , دانش و اندیشه ی انسان نخستین درباره ی این نیروی بزرگ اهریمنی گیتی دست یافت. لرزیدن زمین سختی كه جایگاه زندگی و آرامش انسان نخستین بود، همراه با ویران شدن خانه و كاشانه وی كه تنها سنگر پناه موجود در برابر هجوم جانوران وحشی، جنگ و رویدادهای بد كیهان و زمینی بود، نكته ی بسیار پیچیده ای می نمود. زمین لرزه های بزرگ روزهای كهن، تمدنهای دیرین گوناگون انسانی را نابود ساخته اند كه اثر زیادی از این رویدادهای سهمگین د رتاریخ دیرین بشری باقی نمانده است. برای انسان نخستین, زمین لرزه یكی ا زسهمگین ترین نیروهای طبیعی فرا انسانی بوده است. وی بعدها آن را خشم خدایان گوناگون پنداشت كه زمین با خشم لرزه گون خود به تنبیه انسان های گناهكار دست می زند. مردم ساده دل نیز پس از هر زمین لرزه، با التماس, بخشش خدایان رامی خواستند. رویداد وحشتناك زمین لرزه های بزرگ باید در اندیشه ی انسان نخستین این دید و یا پندار را بوجود آورده باشد كه دیوهای شوم و یا خدایان كینه جو در زیر زمین در كمین او نشسته اند. بنابراین زمین نیز چون هوا همیشه جای امنی برای او نبود. حتی پس از آنكه انسان غارنشین، زندگی چادرنشینی و كشاورزی خود را آغاز كرد، چیزی از رمز و راز زمین لرزه بر وی گشوده نبود.اما بشر امروز با توجه به پیشرفت علم و کمرنگ شدن خرافات,دیگر چنین اعتقادی به خدایان زیر زمینی و خشم آنها که موجب لرزیدن بشر می شود را به دور ریخته و سعی در کسب علم وآگاهی صحیح در مورد زمین لرزه دارد.

ادامه دارد . . .

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1388 ] [ 10:54 ] [ عباس نظري ]

پیشگفتار

تحول کره زمین توسط پدیده‌های مختلف طی میلیونها سال آن را به مکانی مناسب برای زندگی جانداران تبدیل نموده است و استمرار این پدیده‌ها می تواند حافظ ادامه زندگی بر روی آن باشد. این تغییر و تحول در عین سازندگی برای بشر و سایر جانداران خطرهایی در پی دارد. وقوع طوفان و سیل از جمله پدیده‌های طبیعی هستند که می توانند در صورت عدم آمادگی کافی انسان، آسیبهای جانی و مالی سنگینی به دنبال داشته باشند. طی قرنها بشر آموخته است تا با توجه به شرایط آب و هوای محلی چگونه خانه و کاشانه خود را در مقابل آسیب ناشی از این پدیده‌ها مصون سازد. زمین‌لرزه نیز از جمله پدیده‌های طبیعی است که باید افرادی که در مناطق زلزله خیز زندگی می کنند در مقابل خطر آن خود را مصون نمایند. در کشور ما متاسفانه به علت عدم شناخت کافی افراد از این پدیده طبیعی، هر از چندی وقوع آن زیانهای جانی و مالی سنگینی به دنبال دارد. بخش زلزله شناسی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به منظور برداشتن گامی هر چند کوچک در راه آشنا نمودن افراد جامعه با چگونگی رویداد زمین‌لرزه‌ها، نشریه حاضر را تهیه نموده است تا تصویر ساده شده ای از این پدیده طبیعی را ارائه نماید. امید است که این گام، گامهای موثر بعدی برای کاهش خطر زمین‌لرزه را به دنبال داشته باشد.

 

ادامه دارد ........


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و ششم اسفند 1388 ] [ 22:35 ] [ عباس نظري ]

زلزله چرا عارض مي شود؟؟؟؟

در زمين ساخت جهاني ثابت ميشود كه زمين يك سامانه باز پويا است و زمينلرزه ها يك پيامد طبيعي از فرايند هاي پوياي شكل دهنده پوسته هاي اقيانوسي قاره اي و رشته كوههاي جهان مي باشد تنش حاصل از حركت صفحات باعث واتنش در سنگهاي پوسته زمين ميشود و هنگاميكه تنش از مقاومت سنگ ها فراتر رود، سنگ ها ميشكنند و كارمايه به شكل زمين لرزه آزاد ميشود، بنابراين گسله ها بعنوان چشمه هاي لرزه‌اي زمين لرزه در نظر گرفته ميشوند و شناسايي سرچشمه‌اي لرزه‌اي در يك ناحيه اولين گام در ارزيابي بيم لرزه‌اي است
   بررسي فرا سنجهاي ديگر مانند ارزيابي نرخ حركت صفحات، بررسي دور، بازگشت زمين لرزه ها، جنس سنگها و تأثير عوامل انساني مانند سدسازي و در تعيين عوامل مؤثر در شكل گيري يك زمين لرزه مؤثر خواهد بود

 چند نکته بسيار مهم در نحوه طرح سوال وجود دارد که ذکر آن سبب جهت گيري صحيح در روند پاسخ گويي مي شود:


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و ششم اسفند 1388 ] [ 10:39 ] [ عباس نظري ]
علایم و بررسی زمین لرزه

هنگام ملاحظه مصائب، آسیب ها و تلفات بسیاری که زلزله ها باعث شده اند،

بسیار طبیعی است که از خود بپرسیم ایا می توان از این وقایع اجتناب کرد و

طبیعتاً اگر بتوانیم پیش از وقوع چنین فجایعی در مورد آنها هشدار بدهیم،

زندگی های بسیاری نجات خواهند یافت.

 

ادامه مطلب . . .


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388 ] [ 12:18 ] [ عباس نظري ]
لغات واصطلاحات زمین لرزه:

 شتاب (Acceleration) : وقتی پایتان را روی پدال گاز یا ترمز ماشین می گذارید، اتومبیل تندتر یا کندتر می شود. وقتی سرعت تغییر می کند ماشین شتاب می گیرد و یا شتاب آن کمتر می شود. این تغییر سرعت , شتاب نامیده می شود. به هنگام وقوع زمین لرزه نیز شتاب ایجاد می شود. شتاب اوج، بزرگترین شتاب ثبت شده در ایستگاه به هنگام وقوع زلزله است.
 
 شتاب نگار(Accelerogram):
ثبت شتاب زمین به هنگام وقوع زلزله
 
  شتاب نگاشت(Accelerograph): وسیله ای است که شتاب زمین را به هنگام وقوع زمین لرزه ثبت می کند که  Accelerometer   هم نامیده می شود.
 
  گوه های افزایشی (Accretionary wedge) : رسوبات یا لایه بالایی روی یک ورقه تکتونیکی که به هنگام برخورد ورقه های اقیانوسی و قاره ای تجمع یافته و دگر شکل می گردند.این رسوبات از روی پوسته اقیانوسی فرو رونده تراشیده شده و به لبه ورقه قاره ای افزوده می شوند.
  
 

ادامه دارد . . .


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و چهارم اسفند 1388 ] [ 10:58 ] [ عباس نظري ]

فرق بزرگي و شدت زلزله

در توصيف رويداد زمين لرزه دو اصطلاح بزرگا و شدت بيشتر به کار برده مي شود
   شدت زمين لرزه به صورت تابعي از احساس و دريافت انسان و موجودات زنده از زلزله و نيز از نيز تاثير زلزله بر ساختمانها بيان مي شود
   بزرگاي زمين لرزه بستگي زيادي به انرژي آزاد شده دارد بر مبناي تعريف ريشتر ،M بزرگي درجه ريشتر و A دامنه لرزه نگاشتي است که از يک دستگاه نگار اندرسون در فاصله 100 کيلومتري مرکز زلزله بدست آمده باشد A برحسب ميکرون است
 
ادامه دارد ...

ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و سوم اسفند 1388 ] [ 10:45 ] [ عباس نظري ]

 رابطه گسل با زلزله ؟

    
 

 
 

ادامه مطلب
[ شنبه بیست و دوم اسفند 1388 ] [ 10:44 ] [ عباس نظري ]
جدول زمين لرزه هاي تاريخي ايران . . .

ادامه مطلب . . .


ادامه مطلب
[ جمعه بیست و یکم اسفند 1388 ] [ 12:25 ] [ عباس نظري ]

 

تهران            

قديمي ترين زمين لرزه دستگاهي رويداده در استان تهران در تاريخ 24/11/1905 ثبت شده است.

 

ادامه دارد . . .
  


ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیستم اسفند 1388 ] [ 10:41 ] [ عباس نظري ]
امن ترین نقاط کلانشهر تهران:

با توجه به مقیاس و اندازه نقشه بحث به صورت منطقه ای و محله ای با نگاهی به اثر شهری استراتژیک تهران نقاط نا امن ومهم به ترتیب زیر خواهد بود:

 

ادامه دارد . . .


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نوزدهم اسفند 1388 ] [ 11:35 ] [ عباس نظري ]
[ سه شنبه هجدهم اسفند 1388 ] [ 10:42 ] [ عباس نظري ]

نقشه پهنه بندي خطر لرزه اي ايران

اين نقشه با استفاده از پارامترهاي متنوع و مختلف طرح ريزي شده است

 

 

[ سه شنبه هجدهم اسفند 1388 ] [ 8:58 ] [ عباس نظري ]

گاهشمار تعدای از زلزله های ايران

فروردين / ارديبهشت ۱۳۳۹، ۴۵۰ تن در شهر لار؛ واقع در جنوب كشور كشته شدند.


ادامه مطلب
[ دوشنبه هفدهم اسفند 1388 ] [ 10:33 ] [ عباس نظري ]

پیش بینی زلزله

منظور از پیش بینی زلزله یعنی اینکه زلزله در کجا و چه زمانی و با چه قدرتی ممکن است اتفاق بیافتد . اینکه زلزله ها در کجا رخ میدهند امروز کما بیش قابل پیش بینی است . اما اینکه کی و با چه قدرتی هنوز در پرده ابهام است . با اینکه انسان در صدد پیش بینی حوادث طبیعی از جمله زلزله با توجه به قرائن هست و از آروزهای بشر محسوب می شود اما هنوز دانشمندان نا امیدانه در تلاشند تا راهی برای پیش بینی حوادث کنترل نشدنی چون زلزله بیابند.
سابقه پیش بینی زلزله بر می گردد به زمان امپراطوریهای چین که از منجمین می خواستند تا زلزله ها را یش بینی نمایند چرا که در تصور مردم چین زلزله نشانه خشم خداوند بر امپراطور است.

تصویر

امروز کشورهای پیشرفته و صاحب علم ودانش دانشمندان خود را موظف نموده اند تا دراین زمینه دست به کاوش بزنند ولی هنوز به نتایج امیدوار کننده نرسیده اند .در هر حال پژوهشگران با تحت نظر قرار دادن تغییرات ژئو فیزیکی ، ژئو شیمیایی ، زیست شناختی در مناطقی که احتمال زلزله می رود سعی کرده اندبه شواهد علمی دست یابند . اگر چه پاره ای از زلزله ها با توجه علائم از قبل پیش بینی شد واز خطرات ان کاسته شد اما وجود همان علائم در جای دیگر یا عدم وجود هر یک از علائم فوق نتوانسته موفقیت آمیز باشد.
یکی از علائمی که در پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرد تجزیه و تحلیل پس لرزه ها است . چنانکه در شهر اورویل کالیفرنیا زلزله سنج ها تعداد زیادی از زلزله ها ی کوچک و معینی با بزرگی 4.7 را ثبت کرده بودند و تعداد زلزله های کوچک در حال افزایش بود و بر همین اساس متخصصان توانستند زلزله را پیش بینی نمایند و در اوت 1975 زلزله ای با بزرگی5.7 اتفاق افتاد .
با وجود این زلزله های مرگباری اتفاق افتاده اند که ازقبل زلزله های نداشته اند و یا درمناطقی که یک دوره آرامش فعال را پشت سر گذاشته اند زلزله ای اتفاق افتاده است.
در هر حال برای پیش بینی زلزله وجود علائمی لازم است :

کاهش لرزش های کوچک زمین :

لرزش های دائمی زمین توسط دستگاههای زلزله نگار ثبت می شوند. علت این امر افزایش حجم سنگ قبل از گسیختگی است که منجر به ایجاد درزها و شکافها در داخل سنگ می شود واین در باعث می شود تادر سنگ در معرض تنش خواص فیزیکی متفاوتی پدید آید که کاهش امواج زلزله وتغییر سرعت انتشار از اهم آنها است که بنا بر فرضیه انبساط است که سبب کاهش امواج زلزله می شود ولی هدایت الکتریکی و قابلیت نفوذ افزایش می یابد .

تغییر شکل پوسته زمین:

اکثر زلزله ها ی بزرگ در اثر شکستن ناگهانی بخشی از پوسته جامد زمین که مانع از حرکت آزاد ورقه های تشکیل پوسته شده اند ، ایجاد میگردد . لذا بر اساس نظریه فوق نقاط مشخصی روی زمین نسبت به یکدیگر تغییر مکان نسبی می دهند و هرچه به زمان شکستن سنگها نزدیکتر می شود دراین وضعیت تغییراتی ایجاد می شود .

تصویر

تغییر سطح آب چاهها :

این تغییر بر اثر تغییر دما و در اثر کاهش یا افزایش فشار بر حفره های خاک بوده که باعث پائین رفتن سطح آب چاه یا فوران آب یا خشکیدن سطح چاه و چشمه یا تغییر دمای آن می شود .

افزایش فاصله زمین در محل شکستگی ها و گسل ها :

با اندازه گیری فاصله بین شکستگیها و کنترل شکاف گسلها با استفاده از دستگاههای اندازه گیری دقیق یا عکس ها ی ماهواره ای و هوائی می توان به تغییرات درون زمین پی برد.

تغییر دمای زمین وخروج گازها :


تغییر دمای زمین وخروج گازهایی مثل رادون و آرگون که سبب خارج شدن حیوانات از سوارخها و لانه های خود می شود. تغییرات شیمیایی در آب چشمه ها و تغییرات شدید در گازهای طبیعی خروجی از زمین نیز می تواند از علائم زلزله باشد.

تغییر مقاومت الکتریکی در سطح زمین :

تغییر در ویژگیهای زمین مانند میدان مغناطیسی ومیدان الکتریکی

رفتار حیوانات :

مارها به سطح زمین می آیند . خرگوشها و موشها از لانه های خود فرار می کنند . حرکات عجیب و غریب اسب ها و خوکها غیره گرچه این حرکات از نظر علمی مشخص نیست . شاید ارتعاشات و امواج را حس می کنند.
[ دوشنبه هفدهم اسفند 1388 ] [ 8:41 ] [ عباس نظري ]
آمادگی برای زلزله - قبل از وقوع زلزله
بنام خدا

تا به حال مطالب بسيار زيادي را درباره اينکه چگونه خود را براي زلزله آماده کنيم ديده و خوانده ايد. متاسفانه بسياري از اين مطالب ترجمه اي صرف از بخشي از متون آموزشي است که در کشورهاي پيشرفته همچون امريکا و ژاپن در اختيار مردم آن کشورها قرار ميگيرد ؛ اين آموزشها با آنکه بسيار تخصصي ميباشد اما بدليل آنکه شرايط و نيز سطح ايمني ساختمانها در کشورهاي  . . . ادامه مطلب . . .


ادامه مطلب
[ یکشنبه شانزدهم اسفند 1388 ] [ 18:0 ] [ عباس نظري ]
آمادگی برای زلزله - در حین وقوع زلزله

چگونه درحین وقوع زلزله عمل کنیم

 ما براي آموزش در حين وقوع زلزله براي حفظ جان هر فرد در هر سن و جنس و در هر مكان آموزشهايي عمومي داريم كه ميتواند بصورت مشترك مورد توجه قرار بگيرد هر چند همين آموزشها در دوره هاي تخصصي كاملا داراي سر فصلهاي خاص با نحوه عملكردهاي حرفه اي ميباشد اما اكنون كه شما با خواندن این مقاله شروع به آموختن نموده ايد اين.............  ادامه مطلب . . .


ادامه مطلب
[ جمعه چهاردهم اسفند 1388 ] [ 18:2 ] [ عباس نظري ]
چگونه پس از وقوع زلزله عمل کنیم

- ساختمان مسكونی شما در برابر زلزله مقاومت كرده است :

 ممكن است كه منزل شما از لحاظ سازه اي به نحو مطلوب طراحي و ساخته شده باشد و قادر باشد تا در برابر زلزله مقاومت نمايد اين اتفاق بسيار خوبي است به شرطي كه شما ايمن سازي غير سازه اي را نيز در منزل خود جدي گرفته باشيد . ايمن سازي غير سازه اي در حقيقت به شما اين امكان را ميدهد كه در چند ثانيه پس از پايان يافتن زلزله بتوانيد از منزل خود خارج شويد . گاه يك تابلوي بسيار زيبا و نفيس كه در بالاي تخت خواب خود نصب كرده ايم در زمان وقوع زلزله همچون فرشته مرگ بروي سينه ما خواهد نشست و گاه كتابخانه بسيار بزرگ پذيرايي ميتواند صدمات جبران ناپذيري را بر اثر واژگوني به ما وارد نمايد يك لامپ تلويزيون پس از شكستن ميتواند تمام خانه


ادامه مطلب
[ چهارشنبه دوازدهم اسفند 1388 ] [ 18:7 ] [ عباس نظري ]

مناطق زلزله خیز کره زمین:

مهمترین مناطق زلزله خیز دنیا درسه منطقه پراکنده اند:

کمر بند چین خورده آلپ – هیمالیا :

جائی که پوسته آسیا – اروپا(اوراسیا) به صفحه آفریقا – هند برخورد می کند .در کشورهای ایتالیا ، یونان ، ترکیه ، ایران ، شمال هند …..

تصویر

کمر بند اطراف اقیانوس آرام :

جائی که صفحه اقیانوس آرام به صفحه قاره آسیا – اروپا ـ آمریکای جنوبی ـ استرالیا و امریکای شمالی برخورد می کند. در این ناحیه از کامچاتکا تا هکایدو شدیدترین زلزله ها اتفاق می افتد . عمق کانون زلزله در این منطقة به حدود 60 کیلومتر می رسد وامواج تسونامی در اثر زلزله دراین منطقه ایجاد می شود.

کمربند میانی اقیانوس اطلس :

جائی که صفحه اقیانوس اطلس در حال گسترش است این زلزله ها نسبتاً ملایم وآرامش مردم را چندان بهم نمی زند.به استثنای گودالهای اقیانوسی کانون زمین لرزه ها در عمق 50 کیلومتری پوسته زمین است . در گودالهای اقیانوسی کانون زلزله ها در عمق 300 تا 700 کیلومتر مشاهده شده است جائی که به صفحه ای موربی بنام “ سطح بنیوف ” وجود دارد.البته زلزله ها در طول گسلهای تغییرشکل دهنده ( جائی که صفحه ها درامتداد هم می لغزند )نیز وجود دارند مثل زلزله ای که در طول گسل سن آندریاس اتفاق افتاد . (سان فرانسیسکو 1906 )
[ چهارشنبه دوازدهم اسفند 1388 ] [ 8:33 ] [ عباس نظري ]

آشنایی با کوله امداد ونجات زلزله

 

هرگاه بحث حوادث غير مترقبه پيش مي آيد ، ديد ما نسبت به تهيه يك كيف لوازم اوليه امداد و نجات ، همواره ديدي مثبت اما تهیه این کیف برایمان در رتبه کارهای کم اهمیت و گاه غير ضروري است چرا که اگر اینطور نبود تا بحال ، که دو سال از زلزله بم میگذرد نسبت به تهیه آن اقدام کرده بودیم اهمیت این موضوع در حالی است كه شاید اگر کمی توجه کنیم می بینیم که هر كدام از ما تا از بودن لاستيك زاپاس سالم ، در ماشين خود مطمئن نشويم حاضر به خروج از شهر براي یک مسافرت کوتاه هم نخواهيم بود .


ادامه مطلب
[ سه شنبه یازدهم اسفند 1388 ] [ 18:20 ] [ عباس نظري ]

لیست اشعار این صفحه  از شاعران آقایان و خانمها

1- مهدی سهیلی    2- علی اصفهانی   3- ویدا فرهودی    4- قطران تبریزی 

میباشد

گردآوري توسط : خانم  فائزه جنیدی


ادامه مطلب
[ دوشنبه دهم اسفند 1388 ] [ 18:24 ] [ عباس نظري ]

 

وضوح در ادامه مطلب ........


ادامه مطلب
[ یکشنبه نهم اسفند 1388 ] [ 21:15 ] [ عباس نظري ]

زلزله مصنوعي از نظر علمي

مطلب برگرفته از سایت خبرنگار

چندي پيش شاهد پخش اخباري با عنوان »ايجاد زلزله مصنوعي« به نقل از مسئولان مركز مديريت بحران شهر تهران بوديم كه موجبات نگراني بسياري از شهروندان تهراني را برانگيخت.
در خبرها آمده بود براي شناسايي گسل هاي پنهان تهران، توسط يكي از نهادهاي شهري اقدام به ايجاد »زلزله مصنوعي« مي شود. ولي ترس و نگراني بيش از حد مردم سبب به تعويق افتادن وموكول شدن اين پروژه به آينده اي نامعلوم شد.
اما جالب است بدانيد كه گفتگوي خراسان با كارشناسان حقايق تكان دهنده اي را فاش ساخت كه نشان از بي خبرماندن محافل علمي از اين موضوع حساس داشت و اين كه به كاربردن عبارت رعب آور »زلزله مصنوعي« كاملا بي معنا و از لحاظ علمي نادرست است. در گفتگويي با دكتر علي بيت اللهي، عضو هيئت مديره انجمن ژئوفيزيك، عضو شوراي پيش نشانگرهاي زلزله، عضو هيئت علمي و مدير بخش زلزله مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و عضو شوراي لرزه نگاري كشور و نيز دكتر مرتضي طالبيان مدير گروه لرزه زمين ساخت سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني، به بررسي ابعاد مختلف علمي اين پديده و چگونگي شناخت گسل هاي پنهان پرداخته ايم كه از نظر شما مي گذرد.

چيزي به نام زلزله مصنوعي وجود ندارد . . .

..................ادامه مطلب ............


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ششم اسفند 1388 ] [ 19:27 ] [ عباس نظري ]
لرزه نگار و لرزه نگاشت

 

نخستین لرزه سنج جهان

نخستین  دستگاه  شنا خته شده که می توانسته جنبش زمین را ثبت کند در سال۱۳۲ میلادی توسط فیلسوف  چینی" چانگ هنگ"  اختراع شد این دستگاه از  یک گلدان بزرگ برنزی سا خته شده  بود که حدود ۲ متر  قطر داشت و به دور آن هشت سر اژدها که آرواره های آنها با لولاهایی باز وبسته می شد قرار داشت  که هر یک توپ کوچکی را به دهان گرفته بودند در درون این ظرف آونگی با هشت  بازو قرار داشت که هر یک از بازوها به  سر یک اژدها متصل بود هر گاه که زمیلرزه ای روی می داد آونگ نوسان میکرد و  آن بازوی آونگ که در راستای جنبش  زمین قرارداشت باعث می شد که آرواره  اژدهایی که در آن راستا بود بازشو د و توپ به دهان باز یکی از هشت وزغی که برروی زمین دردور گلدان ودر روبروی هر اژدها قرار داده شده بودند بیفتد ونیزحساسیت این دستگاه تا بدان اندازه بود که می توانست زمین لرزه ای را که مرکز آن در۶۰۰ کیلومتری بود آشکار سازد. 

TinyPic image 


 

ادامه دارد ..................


ادامه مطلب
[ دوشنبه سوم اسفند 1388 ] [ 21:21 ] [ عباس نظري ]

چگونه بدون قطب‌نما گم نشويم؟

فرض كنيد شما گم شده‌ايد و وسط ناكجا آباد ايستاده‌ايد و نمي‌دانيد چه بايد بكنيد. دو نكته مهم را در لحظه‌اي كه احساس مي‌كنيد گم شده‌ايد فراموش نكنيد:

تصویر:analogwrist-zr.jpg


ادامه مطلب
[ دوشنبه سوم اسفند 1388 ] [ 20:58 ] [ عباس نظري ]
نكات و توصيه هاب مهم آقاي doug copp

مقاله اي كه در زير ملاحظه مي فرمائيد توسط آقاي doug copp در خصوص كاهش خسارات جاني در هنگام وقوع زلزله ارائه شده است اين مقاله در روزنامه ايران نيوز 6 مارس 2005 چاپ شده بود كه توسط اداره كل تاسيسات برقي مديريت انرژي ترجمه و جهت بهره برداري بشرح ذيل ارائه مي گردد.
انتظار مي رود كه اين متن بتواند اطلاعات مفيدي را در اختيار خوانندگان محترم قرار دهد.
نام من doug copp و رئيس گروه نجات و مدير تيم آمريكائي نجات بين المللي(ARTI) American Rescue Team International هستم. اين تيم از مجربترين گروه هاي نجات مي باشد . نوشته هاي متن زير مي تواند جان افراد زيادي را در هنگام وقوع زلزله از مرگ نجات دهد. من به درون 875 ساختمان فرو ريخته ناشي از زلزله خزيدم و ...
ادامه مطلب
[ دوشنبه سوم اسفند 1388 ] [ 13:57 ] [ عباس نظري ]

آیا ابرها در پیش بینی زلزله کمکی می کنند؟

................


ادامه مطلب
[ دوشنبه سوم اسفند 1388 ] [ 13:53 ] [ عباس نظري ]

بررسی زلزله نگاشتها

از منبع زلزله مخلوطی از امواج خارج می گردند. دسته های امواج در حین عبور از هم مجزا و در عین حال مرتب می شوند هر قدر فاصله ایستگاه از كانون زلزله دورتر باشد منحنی زلزه نگاشت ها( نامی

.......................


ادامه مطلب
[ دوشنبه سوم اسفند 1388 ] [ 13:43 ] [ عباس نظري ]
درباره وبلاگ

اين وبلاگ به منظور اطلاع رساني در مورد يكي از زيباترين رخدادهاي طبيعي بنام زلزله ايجاد شده است زيباترين رخداد زميني كه متاسفانه به دليل عدم رعايت الگوي ساخت و ساز در جهان به عنوان حادثه قهري طبيعت معروف شده است . اميد است با ارسال نقطه نظرات خود مرا در پربار كردن اين وبلاگ ياري نماييد.
همراه :09144158105
امکانات وب

**************** لطفا پيامهاي خود را بوسيله فرم آخر صفحه با بنده در ميان بگذاريد. متشكرم ****************